ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำผลการสำรวจปี 2564: มุมมองต่อภาคธุรกิจ

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำผลการสำรวจปี 2564: มุมมองต่อภาคธุรกิจ

ผู้ใช้ sportanddev ยังคงมองอนาคตของกีฬาและฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการพัฒนาในเชิงบวก แม้ว่าจะมีความท้าทายจากการระบาดของโควิดInternational Platform on Sport and Development (sportanddev) ได้ดำเนินการสำรวจประจำปี 2564 เพื่อให้เราให้บริการผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้นและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของกีฬาและการพัฒนา ผลลัพธ์ที่ได้ส่องสว่างในหลายพื้นที่ – เราจัดทำบทความที่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของ 

sportanddevและบทความที่สองเกี่ยวกับ คำแนะนำ สำหรับsportanddev

บทความนี้มีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของกีฬาและการพัฒนา และวิธีที่ผู้ใช้มองอนาคตของสาขาที่กำลังเติบโตนี้ รวมถึงความท้าทายและโอกาสอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโควิดความท้าทายและโอกาสเราขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาและการพัฒนา แม้จะมีความท้าทายในการเล่นกีฬาและการพัฒนา ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 แต่ 95% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ‘คิดบวกมากหรือเป็นส่วนใหญ่’ เกี่ยวกับอนาคตของกีฬาและการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความท้าทายและโอกาสที่เฉพาะเจาะจงสำหรับภาคสนาม เมื่อพิจารณาจากวิกฤตในปัจจุบันความท้าทายรวม:

ลดเงินทุนและโอกาสสำหรับการพัฒนากีฬา เนื่องจากทรัพยากรถูกจำกัดหรือเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด โดยกีฬามักถูกมองว่าไม่มีความสำคัญเนื่องจากความท้าทายเหล่านี้ องค์กรจึงมักอยู่ในโหมดเอาตัวรอดมากกว่าที่จะดำเนินตามการวางแผน กลยุทธ์ และการวิจัยในระยะยาว บางคนเชื่อว่าภาคส่วนจึงสูญเสียโมเมนตัมการระบาดใหญ่ได้ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันแย่ลง รวมถึงการเข้าถึงกีฬาและการออกกำลังกายการแบ่งแยกและความเหลื่อมล้ำในกีฬาเพื่อการพัฒนาระหว่างองค์กรที่ใหญ่กว่าและเป็นที่ยอมรับซึ่งมีการเข้าถึง

ทรัพยากรมากขึ้น และองค์กรขนาดเล็กที่เข้าถึงได้น้อยลงความท้าทายในทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการด้วยตนเองเนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดสถาบัน (เช่น โรงเรียน) ความพร้อมของโค้ช/อาสาสมัครที่จำกัด และความยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับการจัดส่งรูปแบบอื่น โดยตระหนักถึงความแตกแยกทางดิจิทัลที่ยังคงมีอยู่ปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น 

รวมถึงการทารุณกรรมเด็ก ความรุนแรงตามเพศ โรคพิษสุราเรื้อรัง ฯลฯ 

ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและนำเสนอความท้าทายในการเล่นกีฬาสำหรับโครงการพัฒนาเมื่อเชื่อมโยงกับข้างต้น ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งจากการระบาดใหญ่ และมีความเสี่ยงที่ผลกำไรล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาอาจถูกกลับรายการ

ภาคการกีฬาและการพัฒนาเติบโตขึ้น แต่ก็ยังมีเฉพาะกลุ่มมาก ยังขาดความเข้าใจในการพัฒนากระแสหลัก รวมทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ

บทความนี้มีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของกีฬาและการพัฒนา และวิธีที่ผู้ใช้มองอนาคตของสาขาที่กำลังเติบโตนี้ รวมถึงความท้าทายและโอกาสอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโควิดความท้าทายและโอกาสเราขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาและการพัฒนา แม้จะมีความท้าทายในการเล่นกีฬาและการพัฒนา ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 แต่ 95% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ‘คิดบวกมากหรือเป็นส่วนใหญ่’ เกี่ยวกับอนาคตของกีฬาและการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความท้าทายและโอกาสที่เฉพาะเจาะจงสำหรับภาคสนาม เมื่อพิจารณาจากวิกฤตในปัจจุบันความท้าทายรวม:

ลดเงินทุนและโอกาสสำหรับการพัฒนากีฬา เนื่องจากทรัพยากรถูกจำกัดหรือเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด โดยกีฬามักถูกมองว่าไม่มีความสำคัญเนื่องจากความท้าทายเหล่านี้ องค์กรจึงมักอยู่ในโหมดเอาตัวรอดมากกว่าที่จะดำเนินตามการวางแผน กลยุทธ์ และการวิจัยในระยะยาว บางคนเชื่อว่าภาคส่วนจึงสูญเสียโมเมนตัมการระบาดใหญ่ได้ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันแย่ลง รวมถึงการเข้าถึงกีฬาและการออกกำลังกายการแบ่งแยกและความเหลื่อมล้ำในกีฬาเพื่อการพัฒนาระหว่างองค์กรที่ใหญ่กว่าและเป็นที่ยอมรับซึ่งมีการเข้าถึง

ทรัพยากรมากขึ้น และองค์กรขนาดเล็กที่เข้าถึงได้น้อยลงความท้าทายในทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการด้วยตนเองเนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดสถาบัน (เช่น โรงเรียน) ความพร้อมของโค้ช/อาสาสมัครที่จำกัด และความยากลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับการจัดส่งรูปแบบอื่น โดยตระหนักถึงความแตกแยกทางดิจิทัลที่ยังคงมีอยู่ปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ